Go to content  Go to main menu

JUDr. JAROMÍR CÍSAŘ

Managing partner

„The bar is a colourful adventure of life, which I have the opportunity to share with my clients.“

  • Specialization
    Civil law, commercial law, arbitrations, insolvency law
  • Contacts
    e-mail: cisar@akccs.cz

Expertise

Besides practical legal issues, in particular those of commercial law and insolvency law, Jaromír Císař is dedicated to the history of law and, most recently, constitutional law. A graduate of Charles University’s Faculty of Law in Prague, he also spent some time on a study abroad programme at the Sorbonne in Paris. He is not only a solicitor but also an insolvency administrator and arbitrator. He teaches at his alma mater and publishes legal treatises on a regular basis.

Most interesting cases

Representing ČEPRO, defending it against attacks waged by Radovan Krejčíř and his efforts to siphon off as much money from this state-owned company as possible.

Our practice represented a major bank in the dispute over the refund of bank fees and charges; the team was successful in convincing the public that something like this is neither possible nor correct.

Representing České dráhy [Czech Railways] in the transfer of its railway stations to Správa železniční dopravní cesty [The Railway Infrastructure Administration]. Our firm’s involvement in this transaction, valued CZK 3.25 billion, contributed to the completion of the transformation of Czech railways and to the creation of a competitive environment on rails. 

Jaromír Císař and culture

Taking care of cultural heritage equates to taking care of our country’s future. 

Languages

French, English, German, Russian

Návrh zákona o hromadných žalobách vyvolal mezi odbornou veřejností vlnu odporu. Ministerstvo spravedlnosti se proto rozhodlo jej změnit a systém primárně založit na přihlašovacím systému do řízení (tzv. opt-in). Návrh původně vytvářel i odhlašovací formu řízení, princip opt-out. Ten by umožnil, aby se soud vedl se všemi členy skupiny poškozených kromě těch, kteří aktivně projeví vůli se neúčastnit. Spotřebitel by se tak stal předmětem řízení, aniž by se to dozvěděl, a přitom to nechtěl či se necítil jako poškozený. „Tento systém omezuje lidskou svobodu, neboť ochranu spotřebiteli nenabízí, ale vnucuje. Navíc dojde bez vůle spotřebitele ke snížení jeho pohledávky o 20 až 30 procent ve prospěch soukromého investora, jenž bude jako tzv. správce skupiny podávat žalobu,“ upozornil Petr Lavický z Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jaromír Císař, společník advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný, který dlouhodobě upozorňuje na rizika spojená s návrhem zákona, poukázal i na rozpor principu opt-out s rodící se evropskou směrnicí. „Preferuje přihlašovací (tzv. opt-in) princip. Ten předpokládá, že každý poškozený se sám rozhodne, zda se k hromadné žalobě připojí, či nikoliv. Evropský návrh předpokládá použitelnost výhradně na spotřebitelské věci, zatímco ten český i na pracovněprávní, obchodní, soutěžní a další nároky,“ řekl Císař. 14.6.2019

Our Team

The management of our law firm includes experts with extensive experience. They head specialised teams that are set up to meet the specific requirements of each of our clients and their cases.